หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group

พบมะเขือเทศเชอรี่ หลากสี ผลงานวิจัยเด่น ม.อุบลฯ ในงานเกษตรอีสานใต้ ห้ามพลาด 3-12 กพ.60 นี้ ที่ ม.อุบลฯ
ออเดิฟเกษตรอีสานใต้ 2560 คุยกับอาจารย์เฉลียว บุญมั่น ประชาสัมพันธ์งานเกษตรอีสานใต้ 2560 โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี อาสาไปคุย
สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง
   นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Birds/Exotic Pets) ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ มะเขือเทศช็อกโกแลต สลัดอินทรีย์ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้้าและปุ๋ยพืชระบบท่อ ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้ค้าปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นน้าทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การออกร้านแสดงและจ้าหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน เสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี ส้าหรับเยาวชน

การประกวด ไก่พื้นเมือง, ไก่แจ้
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม 095-6198391, 089-7225857, อีเมล์ chawalit.s@ubu.ac.th, surachai.s@ubu.ac.th ชิงเงินและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง"

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้สีโปสเตอร์, แข่ง 9 กุมภาพันธ์ 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สีโปสเตอร์, แข่ง 9 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม 045-353500 081-8551205 089-6265668, อีเมล์ warong.n@ubu.ac.th, chaliaw.b@ubu.ac.th
(25/01/2560)

รายชื่อผู้สมัคร

การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่งวง
วันที่แข่งขัน 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล หรือ นสพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ
อีเมล์ supawadee.c@ubu.ac.th หรือ nonthakorn.u@ubu.ac.th
Fax. 045-353536 โทร 087 337 9218 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ใบสมัคร

การประกวดปลากัด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
รับปลาเข้าประกวด 10 กุมภาพันธ์ 2560
ตัดสินการประกวด 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ซุ้มสาขาวิชาประมง
รายละเอียดเพิ่มเติม 081-9249340, อีเมล์ sjarungjit@hotmail.com , jarungjit.g@ubu.ac.th, ค่าสมัครตัวละ 50 บาท

รายชื่อสมัคร

รายละเอียดและกติกาง่าย ๆ
มีการแข่งขันทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บูธ BETAGRO ภายในงานเกษตรอีสานใต้ รับจำนวนไม่จำกัด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการแข่ง

 

การประกวดบนเวทีกลาง, กิจกรรมบันเทิง

การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
ระดับชั้นประถมศึกษา (4 กุมภาพันธ์ 2560), มัธยมศึกษา (5 กุมภาพันธ์ 2560) และประชาชนทั่วไป (8 กุมภาพันธ์ 2560) ทุกระดับเริ่มทำการแข่งขันวันที่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โดยส่งใบสมัครพร้อมประวัติโดยย่อมาที่ นายไพโรจน์ แสงโสม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190, โทร. 089-7200706 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

โครงการประกวดร้องเพลง “ไทยสากล(สตริง)เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2560
ประเภทอายุ 15 ปี ขึ้นไป เริ่มทำการแข่งขันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โดยส่งใบสมัครพร้อมประวัติโดยย่อมาที่ นายไพโรจน์ แสงโสม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190, โทร. 089-7200706 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

 
 

ภาพกิจกรรม

การประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 กุมภาพันธ์ 2560 visited (363)
การอบรมเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามสำหรับกรรมการตัดสิน และ การเสวนามาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ 11 กพ 60 visited (356)
เสวนา (ประมง) เวทีเล็ก มหานทีแห่งความอุดมสมบูรณ์ มูลมังมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง เปี่ยมพลังแห่งการพัฒนา แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต-7กพ60 visited (356)
การประกวดจัดตู้ปลา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2560 visited (362)
การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ระดับชั้นประถมศึกษา, 4 กุมภาพันธ์ 2560 visited (357)
การประกวดผักและผลไม้ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 visited (364)
โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงแพะเนื้อ" ณ ห้อง C201 และฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 9.00-16.30 น. visited (355)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ (093-3257399)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th