หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group

รายการมองรอบทิศ เกษตรอีสานใต้ 2559 ม.อุบลฯ (1 ก.พ. 2559)

ภาพมุมสูง "งานเกษตรอีสานใต้ 2559" คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ (Cr. อ.อนุพงษ์,อ.สมปอง)

รายการคุยกันกับนันทิยา งานเกษตร อีสานใต้ ม.อุบล 59

RTV SPECIAL งานเกษตรอีสานใต้ 2016
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
25
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
590
ปีนี้
10,832
ปีที่แล้ว
20,732

สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง


   นิทรรศการเกษตรมีชีวิต อาทิ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผักหลากพรรณ โรงเรือนพืชผักพลังแสงอาทิตย์ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ ฯลฯ อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โมเดลทางการเกษตรจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน/เสวนาอาเซียน เสวนาวิชาการรายสาขาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปินมากมาย

ภาพกิจกรรม
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 visited (309)
การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (309)
การเสวนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (315)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 (ชิงชนะเลิศ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
การเสวนาทางวิชาการ "การพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เวทีย่อย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (305)
โครงการบริการวิชาการ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีแนวใหม่เพื่อยืดอายุการรักษา" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี visited (307)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (307)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (304)
การแสดงหมอลำแชมป์ภาคอีสาน ลีโอเบียร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (307)
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (308)
เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (313)
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (309)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะเนื้อ ณ ห้อง slop คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
คาราวานไก่ชนออนทัวร์ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 visited (309)
การประกวดสวนถาด ชื้น-แห้ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (344)
บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (309)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 visited (308)
การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ดำมองโกล ไก่ยักษ์ (ไก่พื้นเมืองหรือไก่ดำ) ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (329)
การประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2016 ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กุมภาพันธ์ 2559 visited (305)
การประกวดร้องเพลงสานฝันดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2559 visited (307)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คลีนิคเกษตรกรเจาะเลือดหาสารตกค้างในกระแสเลือด ฟรี, กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนนวดไทยเพื่อสุขภาพบัวหลวง เปิดให้บริการทุกวัน ณ งานเกษตรอีสานใต้ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กุมพาพันธ์ 2559 visited (312)
ทีมงาน RTV เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ปี 2559 ที่จัดให้ทุกท่านเข้าชม 5-14 ก.พ.2559 นี้ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี่, 3 กุมภาพันธ์ 2559 visited (310)
ความพร้อมก่อนเปิดงานเกษตรอีสานใต้ สุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้, 5 กุมภาพันธ์ 2559 visited (314)
คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 3 กุมพาพันธ์ 2558 visited (305)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินหน้าประชาสัมพันธ์งานเกษตรอีสานใต้ 2559 (5-14 ก.พ.59) ผ่านรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 11 อุบลฯ ขอบคุณท่าน ผอ.คำยืน วงศ์ชาลี และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้, 2 กุมภาพันธ์ 2559 visited (306)
การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2ณ ห้องประชุม U2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 ธันวาคม 2558 visited (306)
การประชุมเตรียมงาน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 กับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2558 visited (308)
การเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล ประจำปี 2559, เมล่อน อีก 30 -40 วัน คงได้ลิ้มลองรสชาติ หอม หวาน กรอบ ปลูกในกระถาง ในโรงเรือน มีถังพักน้ำไว้บริการ พบกันในงานปีนี้, 3 พฤศจิกายน 2558 visited (329)
ประชุมคณะทำงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานใน ธีม : "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ที่กำหนดจัดในวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิ ทุ่งทานตะวัน Sheep Land สวนศิลป์กินได้ หนองบัวแดง แข่งขันทักษะ ฯลฯ และเรายังจะเพิ่มเติม Rabbit Land ไก่ดำ โรงเรือนพืชผักพลังแสงอาทิตย์ Think Earth Think Hort (Horticulture : Think Earth) ฯลฯ ตลอดจนงานด้านความร่วมมือในอาเซียน/เสวนาอาเซียน เสวนาวิชาการรายสาขา หัวข้อต่างๆ รวมถึงการนำเสนอเกษตรโมเดล ภายใต้การน้อมนำกระแสพระราชดำริด้านเกษตรพอเพียงมาใช้เพื่อความอยู่ดีมีกินอย่างปลอดภัยของคนไทย, 6 พฤศจิกายน 2558 visited (306)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (081-8778066), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), ศิริอนงค์ แสงกระจ่าง (084-4310387)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-288373, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th, taweesak.w@ubu.ac.th, sirianong.s@ubu.ac.th