หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group
มาสด้า อุบลพิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์
ดูโฮม
บริษัท ยู อโกร จำกัด  ปุ๋ยตรารถเก๋ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดู "สนทนาพิเศษ เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 เช้านี้ที่อีสานใต้สัญจร@ม.อุบลฯ08-02-61"
ประชาสัมพันธ์ดาว์นโหลด App (แอนดรอย์) นำชมงานบนเว็บฯอีสานใต้
   ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โคก-หนอง-นา ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี ลานสวนบ้านสวย สวนศิลป์กินได้ ผักในโรงเรือน มะเขือเทศเชอรี่ วัสดุบำรุงดิน-5311 อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ การแสดงผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักศึกษา ผลงานทางวิชการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน การบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดล และแอ๊ปทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพของเกษตรกรและชุมชน สินค้าและการออกร้านของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแข่งขันทักษะทางการเกษตรสำหรับเยาวชน การประกวดผลผลิตการเกษตร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ประชาสัมพันธ์ การออกร้าน ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การแสดง/การจำหน่ายสินค้า

หนังสือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเกษตรอีสานใต้ 2561

กำหนดการพิธีเปิดงาน "เกษตรอีสานใต้" ประจำปี 2561

กำหนดการเวทีใหญ่

กิจกรรมเวทีกลางเล็ก

ฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร

กิจกรรมวันที่แข่งขันสถานที่
ประกวดไก่พื้นเมือง, ผลการประกวดเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ, ผลการประกวดอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ซุ้มภาควิชาประมง
ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร, ผลการประกวดจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดจัดสวนถาด, ผลการประกวดอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0", ผลการประกวดพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดปลากัดเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
 

AG Music Award 2018/การประกวดร้องเพลง

โครงการประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2561 ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6)
โครงการประกวดร้องเพลง “สานฝันสู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประจำปี 2561
โครงการประกวดร้องเพลง “ สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประเภทบุคลทั่วไป ประจำปี 2561
ระเบียบการประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561
 

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กุมภาพันธ์ 2561 visited (442)
ผลการตัดสินการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 visited (473)
การประกวดปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบล 17 กพ 2561 visited (450)
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 18 กุมภาพันธ์ 2561 visited (437)
AG Music Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 16 กุมภาพันธ์ 2561 visited (438)
บรรยายกาศทั่วไปโซนต้นไม้ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 15 กุมภาพันธ์ 2561 visited (440)
บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2561 visited (436)
การเสวนาวิชาการเรื่อง การผลิตแพะเพื่อการส่งออก ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 17 กุมภาพันธ์ 2561 visited (444)
การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 visited (440)
การเสวนาวิชาการ เรื่อง การหนุนเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ข้าวอุบลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 visited (445)
บรรยายกาศทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 visited (438)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ (093-3257399)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th