หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Charoen Pokphand Group
Welcome to Betagro Group
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
144
เมื่อวาน
148
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,121
ปีนี้
3,121
ปีที่แล้ว
13,801

ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร !!! ชีวิต คือ เกษตรศาสตร์

 • เกษตรของชาติ คือศาสตร์ของแผ่นดิน องค์ท่านพระภูมินทร์ ผู้พลิกดิน เป็นพฤกษา ทั้งห่ม และทั้งแกล้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นธัญญา หล่อเลี้ยงพสกมาก็เกินกว่าหกสิบปี
 • ทางด้านการอุทก ธ ทรงปกปักรักษา สร้างเขื่อนกั้นน้ำมา ปล่อยเพลา น้ำไม่มี น้ำเสีย เปรี้ยว เค็ม กร่อย ก็ค่อยๆ เป็นน้ำดี เกือบเจ็ดสิบล้านชีวี ทั่วธานี ล้วนร่มเย็น
 • ทางด้านลมและ ฟ้า คิดค้นมาเป็นฝนหลวง เหนือใต้อีสานล่วงเพราะผลพลวงพระปรีชา แม้นมีภัยพิบัติพระป้องปัดทุกทิศา เกษมสุขทั่วพาราก็ด้วยพระบารมี
 • ปลูกป่าทั้งใหญ่น้อยเพื่อรินร้อยสายธารา รวมกันหลายสาขาสร้างเขื่อนมาผลิตไฟ แรงลม แสงอาทิตย์ ก็ผลิตช่วยกันไป ร้อยรัดทุกดวงใจ ขอเทิดไท้ “ องค์ภูมิพล”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัตตพงษ์ เรืองวัณณภา ร้อยกรอง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘


   โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land) ปลาสวยงาม ฟิชชิ่งเกมส์ สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ (Giant Pumpkin) มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิก การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา กังหันลมปั่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี การเสวนาทางวิชาการ การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน

จองบูธ !!!
   ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดการรับจองบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต้นไม้ พันธุ์ไม้ อาหารในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   1. คุณอภัณตรี 085-4980261
   2. คุณอิทธิกร 085-6999664
   อุปกรณ์การเกษตร จักรกล ยานพาหนะ ติดต่อ งานพัสดุ 045-353521 คุณลักขณา จำเริญ

ข่าวความเคลื่อนไหว

   รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งข่าว การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปีขึ้น ในวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

วัตถุประสงค์
    เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดในการจัดว่า "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน

   ในปี 2558 นี้ ทางสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "ปีดินสากล" ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซึ่งภาคการเกษตรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาทรัพยากรดิน น้ำ ลม ไฟ มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์โลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดทางธรรมชาติและพลังงาน ที่นับวันภาคการผลิตทางการเกษตรจะต้องพึ่งพาความรู้ ทักษะที่มีความประณีต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจ

ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน เวลา กิจกรรม
6 ก.พ. 15.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
 • พิธีเปิด โดยท่านอำนวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มหกรรมดนตรีลูกทุ่งรัฐศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเว้ (เวียตนาม)/ต้อม ทอแสง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
7 ก.พ. 17.00 น.
  18.00 น.
19.00 น.
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / ชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงจินตลีลา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ / การเต้นบาสโลป
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้
8 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันกองเส็ง
 • การแสดงดนตรีของคริสตชน (อาจารย์เจมส์)
 • ประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015
9 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงของนักศึกษา University of Management and Economic (กัมพูชา)
 • คาบาเรต์ (ตู่ ชาริดา/แฮร์ดีไซน์) แบบจัดเต็ม
10 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น / ม.ปลาย
 • การแสดงวงดนตรีลุกทุ่งเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
11 ก.พ. 09.00 น.
  09.00 น.
13.00 น.
17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันจัดสวนถาด ป.4 - 6
 • แข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ
 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แพะอีสาน โอกาสทางธุรกิจ บนความพอเพียง”
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
12 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันจัดสวนถาด ม.ต้น / ม.ปลาย
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
13 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การประกวดปลากัด
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงรำแพวา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
14 ก.พ. 17.00 น.
  19.00 น.
 • มหกรรมดนตรีลูกทุ่ง (รัฐศาสตร์ ม.อุบล)
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ
15 ก.พ. 17.00 น.
  18.00 น.
19.00 น.
 • การแสดง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงดนตรีโฟ๊คซอง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงดนตรีลูกทุ่งเพื่อชีวิต โอ๋ โก๋ดง (ร็อค หัวหยอง)

 
กิจกรรมการประกวดเวทีกลาง
   ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด การขับร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และการประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2015 ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  ระเบียบการประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2015, 10-14 กุมภาพันธ์ 2558, ใบสมัคร
  ระเบียบการประกวดขับร้องเพลงไทยสากล AG Singing contest 2015, 8 กุมภาพันธ์ 2558, ใบสมัคร
  ระเบียบการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง AG Singing contest 2015, 7 กุมภาพันธ์ 2558,ใบสมัคร
 
กิจกรรมการประกวด/การแข่งขันทักษะเกษตร
 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ใช้สีเทียน สีพลาสเทล)

 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ใช้สีโปสเตอร์)

 

การประกวดจัดสวนถาด

  การประกวดปลากัด, ใบสมัคร, สมัครออนไลน์ผ่าน google form
 
กิจกรรมระดับภาควิชา
  ภาควิชาพืชสวน
  จัดกิจกรรม 9 เรื่อง ในซุ้มสวนศิลป์ เพื่อตอบโจทย์ สวยด้วย กินได้ด้วย สวยกินได้ในซุ้มนี้ ประกอบด้วย
1) การจัดสวนแนวตั้ง/สวนสวยกินได้ 2)พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 3)ฝรั่ง 4)การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน 5)การผลิตเห็ด 6)การจัดแสดงพันธุ์พืชและแมลง 7)ผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 8)การจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้และบัว 9)เกษตรชุมชน:ข้าว ปลา อาหาร
 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

ค่าร่วมสนับสนุนวัตถุดิบ ทีมละ 350 บาท
ติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ดร.กุ้ง โทร. 084-6786750, นสพ.นนท์ โทร. 085-8020183, อีเมล์: urasopon@yahoo.com

ติดต่อเข้าร่วมเสวนาที่ ดร.อารีรัตน์ โทร. 088-2419553, ดร.สราญ โทร. 089-4240475 และ นสพ.นนท์ โทร. 085-8020183, อีเมล์: urasopon@yahoo.com

 
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด

หนังสือราชการเพื่อใช้เป็นต้นเรื่องมาราชการ "ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558"
สำหรับ : เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียน, อำเภอ/หัวหน้าส่วน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน | ติดต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353533 โทรสาร 045-288373