หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-->
หน่วยงานเอกชน
ประชาสัมพันธ์ดาว์นโหลด App (แอนดรอย์) นำชมงานบนเว็บฯอีสานใต้
   ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โคก-หนอง-นา ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี ลานสวนบ้านสวย สวนศิลป์กินได้ ผักในโรงเรือน มะเขือเทศเชอรี่ วัสดุบำรุงดิน-5311 อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ การแสดงผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักศึกษา ผลงานทางวิชการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน การบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดล และแอ๊ปทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพของเกษตรกรและชุมชน สินค้าและการออกร้านของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแข่งขันทักษะทางการเกษตรสำหรับเยาวชน การประกวดผลผลิตการเกษตร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ประชาสัมพันธ์ การออกร้าน ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การแสดง/การจำหน่ายสินค้า

 

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กุมภาพันธ์ 2561 visited (457)
ผลการตัดสินการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 visited (495)
การประกวดปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบล 17 กพ 2561 visited (464)
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 18 กุมภาพันธ์ 2561 visited (446)
AG Music Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 16 กุมภาพันธ์ 2561 visited (448)
บรรยายกาศทั่วไปโซนต้นไม้ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 15 กุมภาพันธ์ 2561 visited (458)
บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2561 visited (443)
การเสวนาวิชาการเรื่อง การผลิตแพะเพื่อการส่งออก ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 17 กุมภาพันธ์ 2561 visited (454)
การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 visited (447)
การเสวนาวิชาการ เรื่อง การหนุนเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ข้าวอุบลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 visited (454)
บรรยายกาศทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 visited (447)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th