หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้สนับสนุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เบทาโกร
คูโบต้าเจริญชัย สาขาวารินชำราบ
M2 Motor Sports
รวมสินไทย
บริษัท มิซูบิชิ ออโตโมบิล จำกัด
รุ่งจำรูญแทรกเตอร์ Kioti อุบลราชธานี
บริษัท แทมโก้เกษตพัฒนา จำกัด สาขาอุบลราชธานี
บิ๊กซี วารินชำราบ
บริษัท ยู-อโกร จำกัด (ปุ๋ยตรารถเก๋ง)
รุ่งจำรูญแทรกเตอร์ Kioti อุบลราชธานี
บริษัท วี อาร์ อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด
Mister Donut
7-Eleven
QR Code
   ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ โคก-หนอง-นา ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี ลานสวนบ้านสวย สวนศิลป์กินได้ ผักในโรงเรือน มะเขือเทศเชอรี่ วัสดุบำรุงดิน อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ การแสดงผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักศึกษา ผลงานทางวิชการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน การบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดล และแอ๊ปทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพของเกษตรกรและชุมชน สินค้าและการออกร้านของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแข่งขันทักษะทางการเกษตรสำหรับเยาวชน การประกวดผลผลิตการเกษตร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย

ประชาสัมพันธ์ การออกร้าน ข้อตกลง หลักเกณฑ์ การแสดง/การจำหน่ายสินค้า

ฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร

กิจกรรมวันที่แข่งขันสถานที่
ประกวดไก่พื้นเมือง, สมัครออนไลน์16 กุมภาพันธ์ 2562ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์
ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ, สมัครออนไลน์16 กุมภาพันธ์ 2562ซุ้มภาควิชาประมง
ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร, สมัครออนไลน์18 กุมภาพันธ์ 2562ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดจัดสวนถาด, สมัครออนไลน์20 กุมภาพันธ์ 2562ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เกษตรอัจริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", สมัครออนไลน์21 กุมภาพันธ์ 2562ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
ประกวดปลากัด22 กุมภาพันธ์ 2562ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
 

โครงการบริการวิชาการ

กิจกรรมวันที่เดือนปีสถานที่
อบรมสินค้าเกษตรออนไลน์, สมัครออนไลน์16 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 8.30-17.00 น.ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ20 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 8.30-16.00 น.อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์
อบรมเทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่และการแปรรูปเบื้องต้น, สมัครออนไลน์20-21 กุมภาพันธ์ 2562, เวลา 8.30-16.00 น.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

AG Music Award 2019/การประกวดร้องเพลง

โครงการประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2562 ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6)
โครงการประกวดร้องเพลง “ สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประเภทบุคลทั่วไป ประจำปี 2562
ระเบียบการประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2019 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (เร็วๆ นี้)
 

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานฝ่ายอุทยานวิชาการ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 visited (64)
คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 4 มกราคม 2562 visited (68)
การประชุมอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการฯ ดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 visited (67)
การประชุมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 visited (92)
การประชุมกรรมการอำนวยการหน่วยงานภายนอก ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 visited (75)
การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562, ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 ธันวาคม 2561 visited (119)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ (081-8793400), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: kanjana.p@ubu.ac.th