หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน
Welcome to Betagro Group
สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
14
เมื่อวาน
39
เดือนนี้
74
เดือนที่แล้ว
1,186
ปีนี้
15,371
ปีที่แล้ว
13,801

ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร !!! ชีวิต คือ เกษตรศาสตร์

 • เกษตรของชาติ คือศาสตร์ของแผ่นดิน องค์ท่านพระภูมินทร์ ผู้พลิกดิน เป็นพฤกษา ทั้งห่ม และทั้งแกล้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นธัญญา หล่อเลี้ยงพสกมาก็เกินกว่าหกสิบปี
 • ทางด้านการอุทก ธ ทรงปกปักรักษา สร้างเขื่อนกั้นน้ำมา ปล่อยเพลา น้ำไม่มี น้ำเสีย เปรี้ยว เค็ม กร่อย ก็ค่อยๆ เป็นน้ำดี เกือบเจ็ดสิบล้านชีวี ทั่วธานี ล้วนร่มเย็น
 • ทางด้านลมและ ฟ้า คิดค้นมาเป็นฝนหลวง เหนือใต้อีสานล่วงเพราะผลพลวงพระปรีชา แม้นมีภัยพิบัติพระป้องปัดทุกทิศา เกษมสุขทั่วพาราก็ด้วยพระบารมี
 • ปลูกป่าทั้งใหญ่น้อยเพื่อรินร้อยสายธารา รวมกันหลายสาขาสร้างเขื่อนมาผลิตไฟ แรงลม แสงอาทิตย์ ก็ผลิตช่วยกันไป ร้อยรัดทุกดวงใจ ขอเทิดไท้ “ องค์ภูมิพล”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัตตพงษ์ เรืองวัณณภา ร้อยกรอง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘


   โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเกษตรมีชีวิต สวนสัตว์มหาสนุก (Sheep Land) ปลาสวยงาม ฟิชชิ่งเกมส์ สวนศิลป์กินได้ ทานตะวันวงกต สวนดอกไม้หลากสี บัวงามนามอุบล อุโมงค์บวบยาว ฟักทองยักษ์ (Giant Pumpkin) มะเขือเทศสีม่วง ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิก การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ อาหารแปรรูปและเมนูพิเศษผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา กังหันลมปั่นไฟ พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร การแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี การเสวนาทางวิชาการ การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้าคุณภาพจากชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

   รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งข่าว การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปีขึ้น ในวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

วัตถุประสงค์
    เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดในการจัดว่า "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" เพื่อเป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความมั่นคง พอเพียง พอใช้ในครัวเรือนและชุมชน

   ในปี 2558 นี้ ทางสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "ปีดินสากล" ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซึ่งภาคการเกษตรนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเอาทรัพยากรดิน น้ำ ลม ไฟ มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์โลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและข้อจำกัดทางธรรมชาติและพลังงาน ที่นับวันภาคการผลิตทางการเกษตรจะต้องพึ่งพาความรู้ ทักษะที่มีความประณีต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรและผู้สนใจ

 • อบรมการทำดอกบัวอบแห้งและใบบัวอัดแห้ง "ฟรี" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558, สนใจลงชื่อที่ซุ้มสาขาพืชสวน (มีค่าอุปกรณ์) ติดต่อ อ.ศรีประไพ ธรรมแสง โทร.089-9456042

คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 18 กุมพาพันธ์ 2558 visited (342)
การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 14 กุมภาพันธ์ 2558 visited (247)
การมอบรางวัลประกวดวาดภาพ โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 visited (401)
การมอบรางวัลประกวดปลากัด โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 visited (260)
การประชุมติดตามผลการจัดงาน "เกษตรอีสานใต้ 2558" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 visited (209)
การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 11 กุมภาพันธ์ 2558 visited (294)
ผลการประกวดและมอบรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 visited (270)
การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 visited (264)

ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน เวลา กิจกรรม
6 ก.พ. 15.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
08.00-18.00 น.
 • พิธีเปิด โดยท่านอำนวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มหกรรมดนตรีลูกทุ่งรัฐศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเว้ (เวียตนาม)/ต้อม ทอแสง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
 • นิทรรศการวิชาการ การแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมือง / อุปกรณ์การเลี้ยง
7 ก.พ. 08.00-14.00 น.
09.30-12.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 
 • การประกวดไก่พื้นเมือง 8 สายพันธุ์
 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ไก่พื้นเมืองไทยเลี้ยงอย่างไรได้เงินล้าน”
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / ชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงจินตลีลา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ / การเต้นบาสโลป
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันเกษตรอีสานใต้
8 ก.พ. 09.00-17.00 น.
  09.30-12.00 น.
17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันกองเส็ง
 • การสัมมนา “ไก่พื้นเมืองไทย มรดกไทย สู่ตลาดโลก”
 • การแสดงดนตรีของคริสตชน (อาจารย์เจมส์)
 • ประกวดร้องเพลงสตริง Ag Singing Contest 2015
9 ก.พ. 09.00-12.00 น.
  09.00-12.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เล่าเรื่องปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำโขง” โดย อ.ชัยวุฒิ และคณะ
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงของนักศึกษา University of Management and Economic (กัมพูชา)
 • คาบาเรต์ (ตู่ ชาริดา/แฮร์ดีไซน์) แบบจัดเต็ม
10 ก.พ. 09.00-12.00 น.
  17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น / ม.ปลาย
 • การแสดงวงดนตรีลุกทุ่งเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
11 ก.พ. 09.00-12.00 น.
  09.00 น.
13.00 น.
17.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันจัดสวนถาด ป.4 - 6
 • แข่งขันการปรุงอาหารเมนูเนื้อแพะ
 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แพะอีสาน โอกาสทางธุรกิจ บนความพอเพียง”
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
12 ก.พ. 09.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การแข่งขันจัดสวนถาด ม.ต้น / ม.ปลาย
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
13 ก.พ. 09.00-12.00 น.
  17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
 • การประกวดปลากัด
 • การแสดงจากคณะต่างๆ / การแสดงชมรมดนตรีสากล ม.อุบล
 • การแสดงรำแพวา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015
14 ก.พ. 17.00 น.
  19.00 น.
 • มหกรรมดนตรีลูกทุ่ง (รัฐศาสตร์ ม.อุบล)
 • ประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ
15 ก.พ. 17.00 น.
  18.00 น.
19.00 น.
 • การแสดง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงดนตรีโฟ๊คซอง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
 • การแสดงดนตรีลูกทุ่งเพื่อชีวิต โอ๋ โก๋ดง (ร็อค หัวหยอง)

 
กิจกรรมการประกวดเวทีกลาง
   ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด การขับร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง และการประกวดวงดนตรีสากล AG MUSIC AWARD 2015 ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 

AG Music Award 2015

 
กิจกรรมการประกวด/การแข่งขันทักษะเกษตร
 

ผลการประกวดวาดภาพทุกระดับชั้น

 

การประกวดจัดสวนถาด

 

การประกวดปลากัด

 
"งานคาราวานไก่ชนออนทัวร์" คร้ังที่ 3 โดยสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย, สมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทย และสมาคมสื่อมวลชนไก่ชนไทย ณ บริเวณอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6-15 กุมภาพันธ์ 2558
 
กิจกรรมระดับภาควิชา
  ภาควิชาพืชไร่
 

จัดแสดงพืชน้ำมันและพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน ตัวอย่างพันธุ์มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงจำหน่ายน้ำมันงา น้ำนมข้าวโพดผสมงาเพื่อสุขภาพ

  ภาควิชาพืชสวน
 

“สวนศิลป์กินได้ปีที่ 3: พืชสวนเพื่ออาหารและยา”
ประกอบด้วย หลินจือ : เห็ดเพื่อสุขภาพ, พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ, การจัดแสดงพันธุ์พืชและแมลง, การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน, เกษตรชุมชน : ข้าว ปลา อาหาร, ไม้ผลเพื่อสุขภาพ, ผัก ผลไม้และดอกไม้พร้อมบริโภค, การจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้และบัว และการจัดสวนแนวตั้งและสวนกินได้

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

ค่าร่วมสนับสนุนวัตถุดิบ ทีมละ 350 บาท
ติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ดร.กุ้ง โทร. 084-6786750, นสพ.นนท์ โทร. 085-8020183, อีเมล์: urasopon@yahoo.com

ติดต่อเข้าร่วมเสวนาที่ ดร.อารีรัตน์ โทร. 088-2419553, ดร.สราญ โทร. 089-4240475 และ นสพ.นนท์ โทร. 085-8020183, อีเมล์: urasopon@yahoo.com

 

ภาควิชาประมง

  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล, พันธุ์ปลาไทยแปลกตา, งานแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา, บ่อดิน ศาลาริมน้ำ หนองบัวแดง และ กังหันพลังลม, การหารายได้ของนักศึกษา และเสวนาประสาประมง
 
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด

หนังสือราชการเพื่อใช้เป็นต้นเรื่องมาราชการ "ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558"
สำหรับ : เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียน, อำเภอ/หัวหน้าส่วน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน | ติดต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353533 โทรสาร 045-288373