หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานเอกชน

ลงทะเบียนผู้ร่วมงานออกร้าน

   ตลาดสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ มะเขือเทศช็อกโกแลต สลัดอินทรีย์ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหุ้นส่วนผู้จัดงาน รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้ค้าปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นน้าทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การออกร้านแสดงและจ้าหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน เสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด วาดภาพระบายสี สำหรับเยาวชน

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤศจิกายน 2560 visited (70)
การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 พฤศจิกายน 2560 visited (76)
การประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 กุมภาพันธ์ 2560 visited (396)
การอบรมเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามสำหรับกรรมการตัดสิน และ การเสวนามาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ 11 กพ 60 visited (369)
เสวนา (ประมง) เวทีเล็ก มหานทีแห่งความอุดมสมบูรณ์ มูลมังมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง เปี่ยมพลังแห่งการพัฒนา แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต-7กพ60 visited (368)
การประกวดจัดตู้ปลา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2560 visited (381)
การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ระดับชั้นประถมศึกษา, 4 กุมภาพันธ์ 2560 visited (369)
ภาพกิจกรรม การจัดงานและการเตรียมงาน
 ดูทั้งหมด
 
ติดต่อสอบถาม คณะเกษตรศาสตร์ | Google Maps | ผังการจัดงาน
ฝ่ายประสานงาน: ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ (096-9251941), ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย (081-9474160), นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ (093-3257399)
Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
Website: http://kasetday.agri.ubu.ac.th, Fax: 045-353536, Tel: 045-353500
Mail: parkpoom.s@ubu.ac.th